OFFERTE AANVRAGEN

FAQ

Vragen, welke wij regelmatig van onze klanten ontvangen, hebben wij  getracht hieronder zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Het komt regelmatig voor dat er condensatie optreedt na de plaatsing van nieuwe ramen. Na het vervangen van het schrijnwerk onstaan er vochtproblemen in hoeken en dergelijke terwijl daar vroeger geen sprake van was. Dit ligt zeker niet altijd aan de kwaliteit van het geleverde schrijnwerk. Vaak liggen de oorzaken van condensatie elders. We onderscheiden 3 soorten condensatie:

> Condensvorming aan de kamerzijde

Bij een lage temperatuur in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid in een woning, kan het voorkomen dat het aanwezige vocht condenseert op het  glasoppervlak. Bij standaard isolatieglas is de kans op condensvorming groter dan bij HR++ isolatieglas. Door een goede ventilatie kan condensvorming voorkomen worden. Bij condensvorming aan de kamerzijde is geen sprake van een productiefout.

> Condensvorming aan de buitenzijde:

Bij een lage temperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid kan er condensvorming aan de buitenzijde ontstaan. Dit gebeurt voornamelijk in het voor- en het najaar. Gaat gedurende de dag de temperatuur omhoog, dan verdwijnt de condensvorming. Condensvorming aan de buitenzijde komt maar beperkt voor, droogwrijven heeft geen enkele zin. Condensvorming aan de buitenzijde is geen fout, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie. 

> Condensvorming aan de binnenzijde van het glas:

Als er condensvorming bij isolatieglas aan de binnenzijde van het dubbelglas ontstaat, is de ruit lek. De condens is dan niet te verwijderen. Condensvorming aan de binnenzijde van isolatieglas kan ontstaan door achterstallig onderhoud of door een fabricagefout van de glasfabrikant. Het kan echter ook zijn dat de dubbele ruit aan het einde van zijn levensduur is (gemiddeld na 25-30 jaar).

Condensatie is meestal een vrij complex fenomeen waarvan de oorzaak niet meteen te achterhalen is. Indien u hierover meer wenst te weten: klik hier.

Terug