OFFERTE AANVRAGEN

FAQ

Vragen, welke wij regelmatig van onze klanten ontvangen, hebben wij  getracht hieronder zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Premies van uw netbeheerder door plaatsing van hoogrendementsbeglazing


De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren. Dit doen ze ondermeer door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Iedere netbeheerder mag zelf kiezen welke acties hij uitvoert. 

Voor particulieren zijn er ondermeer premies voor dakisolatie, muurisolatie, condensatieketels op aardgas, zonneboilers en E-peilpremies voor nieuwbouw.

U kan niet zelf kiezen wie uw netbeheerder is.  Per gemeente werd een netbeheerder aangeduid.  Via de subsidiemodule komt u te weten wie uw netbeheerder is. U vindt er ook een link naar de website van de netbeheerder waar u alle aanvraagformulieren vindt.
 

Verhoogde vlaamse renovatiepremie bij vervanging van ramen & glas


Wist je dat de Vlaamse renovatiepremie bewoners-eigenaars ondersteunt die hun eigen en enige woning grondig willen renoveren? Voorwaarde is wel dat de woning in Vlaanderen ligt, minstens 25 jaar oud is en de kostprijs van de werken moet minimaal 10.000 euro (exclusief btw) bedragen. Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de ingediende facturen en bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken, maar kan niet hoger zijn dan 10.000 euro.
Surf voor meer info naar 
www.bouwenenwonen.be .

 

Premies Brussels gewest voor vervanging van ramen & glas


Voor meer informatie klik hier om document met info omtrent meest recente  modaliteiten 2015 te downloaden.
 

Premies Waals gewest voor vervanging van ramen & glas


Deze kan je gemakkelijk terugvinden op volgende site  www.energie.wallonie.be

 

Belastingsvermindering bij plaatsing van inbraakwerende beglazing en sluitwerk


Indien u belastingsplichtig bent en in 2015 investeert in glas met minstens 4 inbraakwerende folies (bv. 4-15-44.4) kan u bij uw belastingsaangifte 2016 30 % inbrengen.
Zowel renovatie als nieuwbouw in uw eigen woning (of gehuurde woning) komen in aanmerking voor een maximaal aftrekbaar bedrag van 750,- €.

Voor meer informatie klik hier om document (zie p.8 voor technische en administratieve voorwaarden) met info omtrent meest recente  modaliteiten 2015 te downloaden.terug