OFFERTE AANVRAGEN

Mission statement

J. De Win heeft de ambitie de beste te zijn in haar sector. Kwaliteit, duurzaamheid, klantentevredenheid en maatschappelijke ondernemingszin zijn onze voornaamste doelstellingen.

Een korte geschiedenis

J. De Win bvba dankt zijn naam aan de oprichter Jan De Win. Samen met een viertal medewerkers-vaklieden startte hij de onderneming genoemd 'Bel Art' in oktober 1945 te Antwerpen op. Het ambachtelijk bedrijf legde zich toe op drie hoofdactiviteiten: een schrijnwerkerij voor de bouwsector, het stijlmeubel en de installatie van handelszaken.
Na een lange periode van stagnatie als gevolg van de oorlogsomstandigheden, kreeg de economie stilaan een nieuw elan. In samenwerking met enkele onderlegde architecten realiseerde ze tijdens de volgende jaren tal van stijlvolle en eigentijdse projecten, zowel in als ver buiten de Antwerpse regio. In 1959 werd de firma Bel Art omgevormd tot J. De Win Bvba. De werkhuizen verhuisden naar Edegem.

In 1962 brak er een nieuw hoofdstuk aan in de ontwikkeling van de de firma. Marc De Win, de huidige zaakvoerder, werd ingeschakeld in de familieonderneming. Geleidelijk aan verschuifde de focus van een  algemene hout schrijnwerkerij naar buitenschrijnwerk.

Zowel wat het personeelsbestand als wat het werkterrein betreft, kende de firma een gestage groei. In 1970 vestigde ze zich in Kontich. Dankzij de oliecrisis en de opkomst van dubbel isolerende beglazing specialiseerde het bedrijf zich verder in buitenschrijnwerk.

In de jaren '80 werd de sector geconfronteerd met een nieuw  opkomend fenomeen nl. de veranda die sindsdien haast vanzelfsprekend aan elke woning toegevoegd of geïntegreerd werd. Veranda's De Win werd een zeer bekend merk in de omgeving van Antwerpen.

Regelmatig werd er geëxporteerd naar de ons omringende landen. De hype van vakantiewoningen in Spanje leidde tot de oprichting van de dochteronderneming Iber Madera Dewin.

Het laatste decennium verlegde de focus zich vooral van de particuliere naar de projectmarkt. Gelet op  de jarenlange  ervaring, zijn dit vooral niet-standaard projecten welke steeds een grote hoeveelheid maatwerk en bijhorende detaillering inhouden.

Verdere ontplooiing op de markt varn openbare aanbestedingen, waarbij de vervanging van ramen en volledige binnenafwerking worden uitgevoerd, zorgt de laatste jaren voor een significante stijging van de omzet.

 

 

Innovatie en creativiteit

Vanaf de 2e helft  van vorige eeuw vonden  geleidelijk aan nieuwe bouwmaterialen ingang. Zo werd het gebruik van aluminium, een product met heel wat voordelen en mogelijkheden, gemeengoed. De firma herkende meteen de unieke toepassingsmogelijkheden voor buitenschrijnwerk. Intensief onderzoek leidde uiteindelijk in 1968 tot de lancering van houten ramen bekleed met aluminium aan de buitenzijde.

Sindsdien wordt er jaarlijks geïnvesteerd in kwaliteit, performantieverbeteringen en de ontwikkeling van nieuwe types: omdat deze ramen in hun essentie hout als basismateriaal hebben, beschikken ze immers over alle uniek bouwfysische prestaties welke typisch zijn voor houten ramen.   De thermische en akoestische prestaties worden regelmatig gecontroleerd en geoptimaliseerd met behulp van in laboratoria uitgevoerde proeven. Deze inzichten zorgen niet enkel tot systeemverbeteringen maar leiden ook tot een accumulatie van know-how welke toelaat om, in overleg met het bouwteam, creatieve projectgebonden oplossingen aan te reiken.

 

De toekomst?

Voor de nabije toekomst bespeuren wij in de markt voor buitenschrijnwerk 2 toonaangevende evoluties:

Enerzijds worden er steeds hogere eisen gesteld aan de thermische prestaties van buitenschrijnwerk.  De Europese richtlijn die  vanaf 2020 verplicht om alle nieuwbouwen te voorzien van passiefhuisschrijnwerk zal de markt nog verder stimuleren in deze richting.
Anderzijds stellen wij vast dat door de ontwikkeling van de hedendaagse architectuur steeds meer belang wordt gehecht aan de detaillering van ramen en deuren. De maximilisatie van licht en de unieke esthetische kenmerken van een raamdetail zijn de belangrijkste beoordelingscriteria.

Wij geloven dan ook dat de belangrijkste uitdaging en toegevoegde waarde zal zijn om de specifieke eisen gesteld door de opdrachtgever op een efficënte manier te vertalen naar gestandaardiseerde productie. Hiertoe dient er naast de klassieke investeringen in de productie, vooral geïnvesteerd te worden in opleidingen en software (klik hier voor meer info) opdat de 'overhead', die inherent is aan maatwerk, niet lineair toeneemt met deze geschetste ontwikkelingen.